Нова ґенерація сегнетоелектричних багатошарових керамічних конденсаторів (MLCC) від Würth Elektronik.

Компанія Würth Elektronik реалізувала підхід "залежність від напруги ємності сегнетоелектричних багатошарових керамічних конденсаторів (MLCC)" у файлах LTspice® своїх продуктів, що значно покращило для розробників точність моделювання схемотехніки нових продуктів. У інструкції до застосування ANP114 (APPLICATION NOTE) інженери Würth Elektronik описують розробку моделі для сегнетоелектричних багатошарових керамічних конденсаторів другого класу, пояснюючи їх залежність від напруги та частоти. Завдяки новому підходу, розробленому фахівцями інженерного центру Würth Elektronik, значно спрощується використання конденсаторів, наприклад у схемах фільтрації.

Сегнетоелектричні багатошарові керамічні конденсатори (MLCC) — це електронні компоненти, які демонструють властивість сегнетоелектриків. Вони можуть підтримувати стабільну електричну поляризацію навіть за відсутності зовнішнього електричного поля, і тому їх ємність залежить від напруги. Інструкція по застосуванню (ANP114) містить поглиблене пояснення залежності напруги та частоти сегнетоелектричних конденсаторів. Інструкція починається зі знайомства зі світом сегнетоелектрики, а потім переходить до виведення математичної моделі поведінки ємності та напруги керамічних MLCC на основі дипольної поляризаційної моделі, у якій параметри моделі зводяться до двох величин, що синхронізуються (підганяються). 

Модель перевірена вимірюваннями

Щоб продемонструвати практичну застосовність моделі в розробках, вона була випробувана шляхом всебічних вимірювань на різних конденсаторах з різними параметрами з лінійки Würth Elektronik. Оскільки інтеграл моделі ємність-напруга математично містить лише базові тригонометричні вирази, його можна легко реалізувати в програмному забезпеченні, яке потребує функцій заряду замість ємності, наприклад, в програмному забезпеченні моделювання LTspice®. Крім того, в інструкції ANP114 на прикладах показано, що ця модель надзвичайно корисна для опису спектрів ємності конденсаторів при різній напрузі постійного струму.

Зміст інструкції по застосуванню ANP114 (APPLICATION NOTE):

  • Ознайомлення з сегнетоелектрикою конденсаторів;
  • Інтерпретація вимірювань електричної ємності;
  • Математична модель сегнетоелектричної поляризації;
  • Експериментальні вимірювання та граничні умови;
  • Практична реалізація моделі, її залежність від частоти і напруги.

Інструкція ANP114 є частиною бібліотеки публікацій інженерного центру Würth Elektronik із комплексу питань, що стосуються багатошарових керамічних конденсаторів. Її, та інші матеріали цієї тематики можна безкоштовно завантажити безпосередньо з сайту інженерного центру компанії за адресою: www.we-online.com/ANP114 (доступ та скачування вільні).